"Izvajalec je bil na predavanju izviren, vsebino je predaval na interaktiven in atraktiven način, s čimer je ves čas predavanja vzdrževal odnos in velik interes udeležencev. Izkušnje in znanje, ki sem ga osvojila, bom v praksi gotovo uporabila."
Tjaša Rodman, direktorica

***

»Delavnica je spodbudila moje razmišljanje o še ne izkoriščenih potencialih v komunikaciji. Preko izkušnje s predavateljem in ostalimi članicami sem spoznala, kako najpomembnejše vidike komuniciranja pogosto zanemarimo in s tem izziv, da ji bom pri nadaljnjem delu posvetila več pozornosti. Hvala, Samo!«
Mag. Katja Lena, pomočnica direktorice

***

***

 

***

 

 

***